Ulga Termomodernizacyjna – co i jak można odliczyć od podatku?

30-01-2023

Ulga termomodernizacyjna jest dla wielu osób sposobem na duży zwrot podatku. Ucieszyła ona właścicieli domów jednorodzinnych. Co to jest? Komu przysługuje? Co można odliczyć? W jaki sposób odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest to pojęciem określonym w ustawie o PIT, która mówi, że “podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku (…) wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku(…)”.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje każdemu podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej). Ważnym aspektem jest fakt, że podatnik musi być właścicielem już zbudowanego domu.

Co można odliczyć od podatku ?

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

– Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
– węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
– kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
– kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
– zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
– przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
– materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
– materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
– materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
– pompa ciepła wraz z osprzętem;
– kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
– ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
– stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
– materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniu podlegają także następujące usługi:

– Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
– wykonanie analizy termograficznej budynku;
– wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
– wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
– docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
– wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
– wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
– montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
– montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
– montaż pompy ciepła;
– montaż kolektora słonecznego;
– montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
– montaż instalacji fotowoltaicznej;
– uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
– regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
– demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Poniesione koszty związane z termomodernizacją należy udokumentować za pomocą faktur VAT, które należy dołączyć do rozliczenia. Wydatki dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Przekroczenie tego terminu oznacza nakaz zwrócenia odliczonych kwot w postaci doliczenia ich do rozliczenia za rok, w którym nastąpiło przekroczenie terminu.
Niewykorzystaną ulgę termomodernizacyjną można odliczyć od dochodów w przyszłych latach, nie później jednak niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Do obliczenia ulgi termomodernizacyjnej potrzebne będą wszystkie faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki pochodzące z roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie podatkowe. Koszty należy zliczyć, a następnie odjąć od przychodu/dochodu. Dane te uzupełniamy w dokumencie PIT/0, który składany jest wraz z odpowiednimi drukami PIT.
W przypadku skali podatkowej i podatku liniowego ulga odliczana jest od dochodu. W przypadku ryczałtu odliczenie następuje od przychodu. Należy również pamiętać, że osoby będące podatnikami VAT biorą pod uwagę kwoty netto, a pozostali kwoty brutto.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Przypadku małżeństw, maksymalna wysokość ulgi termomodernizacyjnej sumuje się, co daje kwotę 106 000 złotych do odliczenia.

Jakie zeznanie należy złożyć, aby odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna jest rozliczana na następujących drukach:
PIT – 37 i PIT – 36 (skala podatkowa)
PIT – 36L (podatek liniowy)
PIT – 28 (ryczałt),
Do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach)

 

Masz pytania? Napisz do nas już dziś, we wszystkim Ci pomożemy.

Potrzebujesz instalacji?
Wypełnij formularz

Zapytaj eksperta i wypełnij formularz


  Zobacz inne wpisy

  Mój prąd 5.0! Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023r.

  Mój prąd 5.0! Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023r.

  Co to jest audyt energetyczny i po co go robić?

  Co to jest audyt energetyczny i po co go robić?

  Autokonsumpcja, a net-billing.

  Autokonsumpcja, a net-billing.

  Partnerzy Enerb