Kompleksowa termomodernizacja

Kompleksowa termomodernizacja to całościowe podejście do poprawy efektywności energetycznej budynku w ramach programu „Czyste Powietrze” Dzięki tym działaniom zmniejszysz zużycie energii nawet o 70%, obniżysz rachunki za ogrzewanie i przyczynisz się do ochrony środowiska.

Co obejmuje kompleksowa termomodernizacja w programie czyste powietrze?

 

  • wymiana źródła ciepła – pompa ciepła, piec na biomasę, kocioł gazowy
  • instalacja fotowoltaiczna
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • ocieplenie budynku
  • ocieplenie poddasza lub stropu<
  • audyt energetyczny

 Wysokość dofinansowania w Programie Czyste Powietrze na kompleksową termomodernizację budynku:

1) Poziom podstawowy–  Dotacja do 67 200 zł. Przy warunku że dochód roczny Wnioskodawcy wynosi do 135 000 zł

2 ) Poziom podwyższony -Dotacja do 100200 zł, Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty:

– 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym

– 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

3) Poziom najwyższy-  Dotacja do 136 200 zł. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy nie przekracza kwoty:

– 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

– 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowyminstalacje fotowoltaiczne

Kto może skorzystać z dofinansowania „CZYSTE POWIETRZE” ?

– Osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego

– Osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami  wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Dotacja „Czyste Powietrze” z prefinansowaniem

Aby otrzymać dotację z prefinansowaniem potrzebujesz umowy z wykonawcą. Wypłata części dotacji, w wysokości maksymalnej 50 % przyznanej kwoty, w formie zaliczki przed rozpoczęciem przedsięwzięcia oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia następuje na rachunek bankowy wykonawcy. Prefinansowanie występuje w podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania „czyste powietrze” 

Chcesz skorzystać z dofinansowania programu “Czyste powietrze” na wykonanie kompleksowej termomodernizacji Twojego domu. Musisz spełnić warunek:  zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub zmniejszenia tego zapotrzebowania o co najmniej 40%.Dlaczego warto zainwestować w kompleksową termomodernizację ?

Dofinansowanie

Wysokość bezzwrotnej dotacji wynosi nawet do 136200 zł

Prefinansowanie

Nie musisz posiadać pełnych środków na inwestycję

Oszczędności

Znaczące obniżenie zużycia energii i kosztów ogrzewania

Komfort

Lepsza izolacja, stabilna temperatura wewnątrz budynku

Wartość nieruchomości

Termomodernizacja zwiększa atrakcyjność i wartość rynkową budynku

Poradnik
Dotacji