Słownik pojęć Enerb

03-02-2023

 

Wszystkie definicje w jednym miejscu.

Audyt energetyczny – stanowi ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy.
Autokonsumpcja – zużycie energii elektrycznej na bieżąco podczas jej produkcji.
CWU – skrót od ciepła woda użytkowa
Fotowoltaika – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną
Inwerter – zwany też falownikiem.Urządzenie, odpowiadające za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny.
Kolektor słoneczny – urządzenia, które są przeznaczone do zamiany energii promieniowania słonecznego w ciepło. Ich zadaniem jest podgrzewanie wody użytkowej oraz zapewnienie wsparcia dla źródeł ogrzewania w budynku. Mogą także służyć do podgrzewania wody w basenach.
kWh – skrót od kilowatogodziny
Net-billing – nowy system rozliczeń użytkowników fotowoltaiki. Tak zwany system handlu energią elektryczną. Wprowadzony od 01.04.2022 r.
Net-metering – stary system rozliczenia użytkowników fotowoltaiki obowiązujący do 31.03.2022 r. Inaczej zwany systemem upustów.
OZE – skrót od odnawialne źródła energii.
Panel fotowoltaiczny – urządzenie, które wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne (efekt fotowoltaiczny), zamienia światło słoneczne na energię elektryczną.
Parownik – Wymiennika ciepła, którego zadanie polega na pobieraniu ciepła (energii) z otoczenia i oddanie go czynnikowi chłodniczemu.
Płyn chłodniczy – czynnik termodynamiczny uczestniczący w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym lub pompie ciepła.
Pompa ciepla – maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej.
Prosument – połączenie słów „producent” oraz „konsument”. Jest to właściciel zarejestrowanej instalacji odnawialnych źródeł energii, który korzysta z wyprodukowanej energii elektrycznej powstającej w wyniku pracy np. paneli fotowoltaicznych.
PV – skrót od przymiotnika fotowoltaiczny/fotowoltaiczne/fotowoltaiczna.
Skraplacz – czyli wymiennik ciepła, który dostarcza ciepło pobrane z obiegu wewnętrznego do obiegu górnego źródła
Sprężarka – ma za zadanie podniesienie ciśnienia czynnika w układzie do poziomu, przy którym następuje jego skroplenie z wydzieleniem dużych ilości ciepła
Termomodernizacja – Ma na celu zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła oraz w zdecydowany sposób zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania domu i podgrzewania wody. Dotyczy istniejących już budynków.
Zawór rozprężny – służy do zmniejszenia ciśnienia czynnika krążącego w układzie.

Potrzebujesz instalacji?
Wypełnij formularz

Zapytaj eksperta i wypełnij formularz


    Zobacz inne wpisy

    Słownik pojęć Enerb

    Słownik pojęć Enerb

    Partnerzy Enerb