Przydomowa elektrownia wiatrowa – czym jest ? czy to się opłaca?

16-02-2024

Co to jest przydomowa elektrownia wiatrowa?

Przydomowa elektrownia wiatrowa to mała instalacja wiatrowa, zwykle przeznaczona do zasilania pojedynczego domu lub niewielkiej wspólnoty. Składa się z jednego lub kilku niewielkich turbin wiatrowych zamontowanych na terenie posesji lub w jej pobliżu.

 

Jak działa turbina wiatrowa?

Te turbinowe systemy generują energię elektryczną z wykorzystaniem siły wiatru. Gdy wiatr napotyka łopatki turbiny, one się obracają, co generuje energię kinetyczną, a następnie konwertuje ją na energię elektryczną za pomocą generatorów.

Przydomowe elektrownie wiatrowe mogą być alternatywą dla tradycyjnych źródeł energii, takich jak sieć energetyczna zasilana z elektrowni węglowych czy jądrowych. Mogą one pomóc zmniejszyć zużycie energii z sieci oraz koszty rachunków za prąd, szczególnie w obszarach o wystarczająco silnym i stabilnym wietrze.

 

Gdzie można budować turbiny wiatrowe?

Budowę przydomowych elektrowni wiatrowych najlepiej rozważać w miejscach, gdzie występują odpowiednie warunki wietrzne oraz gdzie istnieją odpowiednie przepisy prawne i lokalne regulacje dotyczące budowy i eksploatacji takich instalacji. Aspekty które warto brać pod uwagę przy wyborze lokalizacji:

 1. Warunki wietrzne: Przydomowe elektrownie wiatrowe działają najefektywniej w obszarach o silnych i stabilnych wiatrach. Warto przeprowadzić analizę potencjału wiatru w okolicy, aby ocenić, czy miejsce jest odpowiednie do budowy elektrowni wiatrowej.
 2. Przepisy prawne: Wiele jurysdykcji posiada specjalne przepisy dotyczące budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Należy sprawdzić lokalne przepisy budowlane oraz wymagane zezwolenia i pozwolenia, aby upewnić się, że planowana instalacja spełnia wszystkie wymogi prawne.

Rodzaje elektrowni wiatrowych

Elektrownie wiatrowe można podzielić na dwa główne rodzaje: poziome i pionowe.

Elektrownie wiatrowe poziome mają łopatki ustawione poziomo i obracają się wokół pionowej osi, co jest charakterystyczne dla instalacji na farmach wiatrowych.

Z kolei elektrownie wiatrowe pionowe posiadają łopatki ustawione pionowo i obracają się wokół poziomej osi. Pionowe turbiny są często uznawane za bardziej atrakcyjne wizualnie i mogą być bardziej skuteczne w miejskich obszarach, gdzie kierunek wiatru jest mniej przewidywalny.

 

Ile prądu może wyprodukować elektrownia?

Ilość prądu generowanego przez przydomową elektrownię wiatrową zależy od wielu czynników, takich jak:

– Wielkość i wydajność turbiny: Im większa i wydajniejsza turbina, tym więcej prądu może wygenerować. Przydomowe elektrownie wiatrowe zwykle mają moc od kilku kilowatów do kilkunastu kilowatów.

– Warunki wietrzne: Siła i częstotliwość wiatru mają kluczowe znaczenie dla ilości wyprodukowanej energii elektrycznej. Obszary o silniejszych i bardziej stabilnych wiatrach będą produkować więcej energii.

– Czas pracy: Elektrownia wiatrowa nie zawsze pracuje z pełną mocą; czasami wiatr może być słabszy lub turbina może być wyłączona z różnych powodów. Średnie godziny pracy turbiny wiatrowej mogą być niższe niż pełny czas pracy, co wpływa na ogólną ilość wyprodukowanej energii.

– Uwarunkowania lokalne: Są to m.in. zacienienie, obecność przeszkód w otoczeniu (jak budynki czy drzewa), co może wpłynąć na siłę i stabilność wiatru, a co za tym idzie, na ilość wyprodukowanej energii.

Ilość prądu produkowanego przez przydomową elektrownię wiatrową może być bardzo zróżnicowana w zależności od powyższych czynników. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o instalacji takiego systemu, zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy warunków lokalnych i potencjału wiatrowego.

 

Czy przydomowa elektrownia wiatrowa jest głośna?

Przydomowa elektrownia wiatrowa może generować pewien poziom hałasu, ale zazwyczaj jest to znacznie mniej hałaśliwe niż elektrownie wiatrowe komercyjne.

Nowoczesne przydomowe elektrownie wiatrowe są projektowane i produkowane z myślą o minimalizacji hałasu. Producenci stosują różne techniki, takie jak zoptymalizowany kształt łopat, izolacja dźwiękowa i inne rozwiązania, aby zmniejszyć emisję hałasu.

 

Wiele osób uważa, że hałas generowany przez przydomowe elektrownie wiatrowe jest akceptowalny, szczególnie w porównaniu z innymi źródłami hałasu, takimi jak ruch uliczny czy urządzenia domowe. Jednakże, jak zawsze, osobiste odczucia hałasu mogą się różnić, dlatego warto rozważyć lokalizację turbiny względem mieszkalnych obszarów oraz przestrzegać ewentualnych ograniczeń hałasu określonych w lokalnych przepisach i normach.

 

Korzyści z przydomowej elektrowni wiatrowej.

Przydomowa elektrownia wiatrowa może przynieść wiele korzyści, zarówno dla właściciela, jak i dla środowiska. Oto kilka z tych korzyści:

 1. Oszczędność na rachunkach za prąd: Elektrownia wiatrowa pozwala produkcję własnej energii elektrycznej, co może znacząco obniżyć rachunki za prąd, zwłaszcza jeśli system jest dobrze zaprojektowany i dostosowany do lokalnych warunków wietrznych.
 2. Zrównoważona energia: Elektrownie wiatrowe są odnawialnym źródłem energii, co oznacza, że nie zużywają tradycyjnych paliw kopalnych i nie emitują zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych podczas eksploatacji.
 3. Ochrona środowiska: Korzystanie z energii wiatrowej zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym na jakość powietrza i zmiany klimatu.
 4. Niezależność energetyczna: Posiadanie własnej elektrowni wiatrowej daje większą niezależność energetyczną, ponieważ właściciel nie jest tak bardzo uzależniony od tradycyjnych dostawców energii elektrycznej i nie podlega wahaniom cen energii na rynku.
 5. Długoterminowe oszczędności finansowe: Pomimo początkowych kosztów inwestycji, przydomowa elektrownia wiatrowa może przynieść długoterminowe oszczędności finansowe poprzez obniżenie rachunków za prąd i potencjalne wsparcie finansowe z programów dotacji lub ulg podatkowych.

 

Dotacja do turbin wiatrowych:

W 2024 roku osoby, które zdecydują się na budowę własnej przydomowej elektrowni wiatrowej, będą mogły skorzystać z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego programu, uczestnicy będą mogli uzyskać dotację do 30 000 złotych, która ma posłużyć jako wsparcie finansowe na zakup i montaż niezbędnych urządzeń. Ta inicjatywa ma zachęcać do inwestycji w odnawialne źródła energii oraz promować zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Potrzebujesz instalacji?
Wypełnij formularz

Zapytaj eksperta i wypełnij formularz


  Zobacz inne wpisy

  Przydomowa elektrownia wiatrowa – czym jest ? czy to się opłaca?

  Przydomowa elektrownia wiatrowa – czym jest ? czy to się opłaca?

  Rekuperacja w domu – Czy warto?

  Rekuperacja w domu – Czy warto?

  Targi Greenpower w Poznaniu, InstalMania 2023.

  Targi Greenpower w Poznaniu, InstalMania 2023.

  Partnerzy Enerb