Program “Moje Ciepło” – Jak otrzymać dopłatę do pompy ciepła?

27-01-2023

“Moje Ciepło” to program rządowy umożliwiający dofinansowanie zakupu oraz montażu pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych, którego celem jest wsparcie rozwoju ogrzewania indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła w nowych domach jednorodzinnych. Program skierowany jest do inwestorów ceniących sobie ekologię, ale również ekonomię. Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

Kto jest beneficjentem programu?

 • Właściciele i współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nowy budynek jednorodzinny to taki który spełnia jeden z poniższych warunków:

 

– zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.,
– wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożony nie wcześniej niż 1 stycznia 2021,
– w dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie
 • Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dopłatę do pompy ciepła z programu “Moje Ciepło” ?:

 • Kupić, a następnie zamontować urządzenie w nowym domu, który ma podwyższony standard energetyczny, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić 55 kWh dla wniosków składanych od 01.01.2023 roku.

Na jakie dopłaty w programie “Moje Ciepło” można liczyć?

Dopłaty, jakich można oczekiwać, mieszczą się w przedziale 7 000 złotych – 21 000 złotych. Mają one pokrywać do 30% udziału w kosztach kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny procent udziału kosztów kwalifikowanych wynosi do 45%. Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł. Co według wyliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ma zapewnić dofinansowania zakupu i montażu pomp ciepła dla blisko 57 000 domów.

Jakie urządzenia i jakie przedsięwzięcia będą objęte dofinansowaniem?

 • Programem dofinansowań objęte będą przedsięwzięcia takie jak:
  zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem; (maksymalna kwota dofinansowania 21 000 złotych)
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem; (maksymalna kwota dofinansowania 7 000 złotych)
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. (maksymalna kwota dofinansowania 7 000 złotych)

 

Co może wykluczyć Beneficjenta z programu “ Moje Ciepło”?

Podstawowym warunkiem skorzystania z programu “Moje Ciepło” jest zakup i montaż w nowym budynku pompy ciepła, aby uzyskać podwyższony standard energetyczny budynku na poziomie 55 kWh/m2 rocznie. W budynku nie może znajdować się (w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe. (kominek tylko z funkcją ozdobną lub rekreacyjną bez rozprowadzania ciepła na inne pomieszczenia)

W jakim terminie złożyć wniosek o dofinansowanie?.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Gdzie złożyć wniosek, aby uzyskać dofinansowanie? Czy trzeba to zrobić osobiście?

Wnioski można składać samodzielnie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie, który znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nasi klienci mogą liczyć na naszą pomoc, ponieważ składamy wszelkie wnioski o dofinansowania w ramach naszej współpracy.

Nie czekaj, napisz już dziś.

Potrzebujesz instalacji?
Wypełnij formularz

Zapytaj eksperta i wypełnij formularz


  Zobacz inne wpisy

  Mój prąd 5.0! Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023r.

  Mój prąd 5.0! Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023r.

  Co to jest audyt energetyczny i po co go robić?

  Co to jest audyt energetyczny i po co go robić?

  Autokonsumpcja, a net-billing.

  Autokonsumpcja, a net-billing.

  Partnerzy Enerb