Program “Czyste Powietrze” 2023. Co nowego? Jakie wymagania i formalności?

26-01-2023

Biorąc pod uwagę rosnące koszty energii, chęć dbania o środowisko oraz poprawę jakości powietrza, wdrażanych jest coraz więcej programów dopłat, umożliwiających zakup i montaż pomp ciepła. Warunek jest jeden, najpierw należy założyć instalację, a następnie ubiegać się o częściowy zwrot jej kosztów.

Jednym z najpopularniejszych programów jest program “Czyste Powietrze”, który polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Skorzystać z niego mogą właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy chcieliby zastąpić nieefektywne źródła energii na paliwo stałe, nowoczesnymi źródłami ciepła spełniającymi najwyższe normy.

Dla kogo jest program “Czyste Powietrze”?

O dofinansowanie mogą się starać właściciele, lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze”?

Podstawowym kryterium przyznania dofinansowania w przypadku wszystkich grup jest kryterium dochodowe. Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy beneficjentów:

Poziom podstawowy – w którym roczny dochód wnioskodawcy wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł

Poziom podwyższony – w którym miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Poziom najwyższy – w którym miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Jak obliczyć dochód do programu “Czyste Powietrze”?

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego można obliczyć według następującego wzoru:

Do dochodu nie są wliczane m.in.:
świadczenia wychowawcze, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn.zm.), ( w tym np. 500+)
świadczenia rodzinne wymienione w art. 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn.zm.)

Jakie formy dofinansowanie obowiązują poszczególne grupy?

Poszczególne grupy, oprócz kryterium dochodowego różnią się formami dofinansowań, z jakich mogą skorzystać.

 • Poziom podstawowy może skorzystać z dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • Poziom podwyższony może skorzystać z dotacji, pożyczki dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów, dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego lub dotacji z prefinansowaniem.
 • Poziom najwyższy może skorzystać z dotacji, pożyczki dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów lub dotacji z prefinansowaniem.

 

Czym jest prefinansowanie?

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej wnioskodawcy na rachunek bankowy wykonawcy w formie zaliczki, zgodnie z warunkami w Programie. Pozostała część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta, jeśli faktura została opłacona.

Wnioski rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację z prefinansowaniem.
Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Jaką maksymalną kwotę dofinansowania można uzyskać z programu “Czyste Powietrze”? Jaką maksymalną kwotę dofinansowania można uzyskać do pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej?

 • Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania.

Za przedsięwzięcie obejmujące kompleksową termomodernizację mogą uzyskać 66 000 zł dofinansowania.

Maksymalne dofinansowanie pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, jakie mogą uzyskać Wnioskodawcy tej grupy to 19 400 złotych (55%)

 • Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Za przedsięwzięcie obejmujące kompleksową termomodernizację mogą uzyskać 99 000 zł dofinansowania.

Maksymalne dofinansowanie pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, jakie mogą uzyskać Wnioskodawcy tej grupy to 28 100 złotych (80%)

 • Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania.

Za przedsięwzięcie obejmujące kompleksową termomodernizację mogą uzyskać 135 000 zł dofinansowania.

Maksymalne dofinansowanie pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, jakie mogą uzyskać Wnioskodawcy tej grupy to 35 200 złotych (100%)

Na co można uzyskać dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze”?

Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie z programu na:

 • Audyt energetyczny,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • kotły gazowe i olejowe,
 • kotły na paliwo stałe,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • ocieplenie przegród budowlanych oraz na stolarkę okienną i drzwiową.

 

Ile wynosi okres realizacji przedsięwzięcia?

 • Dla dotacji w ramach Poziomu podstawowego i Poziomu podwyższonego okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dla dotacji w ramach Poziomu najwyższego okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Poziomu podwyższonego i Poziomu najwyższego okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Czy i kiedy należy wykonać audytu energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe w przypadku chęci uzyskania dotacji na inwestycje z kompleksową termomodernizacją. W takiej sytuacji należy dołączyć go do dokumentacji.
W pozostałych przypadkach przeprowadzenie audytu nie jest obowiązkowe do uzyskania dofinansowania na realizację.

Czy można złożyć wniosek online? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze”?

Wniosek można wypełnić i przesłać przez internet poprzez Portal Beneficjenta, złożyć go osobiście w urzędzie, oraz za pośrednictwem banku. Aktualny formularz wraz z załącznikami oraz instrukcję wypełnienia formularza można znaleźć na stronie gov.pl, oraz w Portalu Beneficjenta.

Do kiedy realizowany będzie program?

Program realizowany będzie w latach 2018 – 2029, przy czym umowy z Beneficjentami podpisywane będą do 31.12.2027 r. Natomiast środki wypłacane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Skorzystaj z programu “Czyste Powietrze” – we wszystkim Ci pomożemy.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odnawialnych źródeł energii. Doradzimy Ci, jakie urządzenie będzie najlepsze do Twojego domu oraz przeprowadzimy jego montaż.
Odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania oraz pomożemy Ci uzyskać najkorzystniejsze dofinansowanie z programu “Czyste powietrze”.

Jak przebiega współpraca z Enerb?

W Enerb dbamy o Ciebie i Twój dom od samego początku do końca.

1. Audyt

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego naszą współpracę rozpoczynamy od wykonania dokładnego audytu, który pozwoli wybrać pompę ciepła w pełni odpowiadającą Twoim potrzebom.

2. Dobór urządzeń

Nasz zespół zaproponuje najlepsze rozwiązania, uwzględniając warunki techniczne Twojego domu, jak również Twoje potrzeby i wymagania.

3. Montaż

W umówionym wcześniej terminie montaż wykona nasza doświadczona ekipa fachowców w dziedzinie hydrauliki i elektryki.

4. Uruchomienie instalacji

Jako certyfikowany instalator uruchomimy pompę ciepłę i skonfigurujemy jej parametry pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Przeszkolimy Cię z zakresu obsługi instalacji.

5. Wsparcie techniczne i serwis

Zapewniamy opiekę gwarancyjną i stały serwis. Możesz liczyć na naszą pomoc przez cały okres użytkowania pompy ciepła.

6. Dofinansowania

Przygotujemy za Ciebie dokumentację niezbędną do uzyskania najkorzystniejszego finansowania oraz wyślemy wniosek w Twoim imieniu.

 

Nie czekaj, napisz do nas.

Potrzebujesz instalacji?
Wypełnij formularz

Zapytaj eksperta i wypełnij formularz


  Zobacz inne wpisy

  Mój prąd 5.0! Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023r.

  Mój prąd 5.0! Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023r.

  Co to jest audyt energetyczny i po co go robić?

  Co to jest audyt energetyczny i po co go robić?

  Autokonsumpcja, a net-billing.

  Autokonsumpcja, a net-billing.

  Partnerzy Enerb