Mój prąd 4.0 – Jakie zmiany? Komu przysługuje? Na jakie dotacje można liczyć?

30-01-2023

Mój prąd 4.0 jest już czwartą odsłoną programu dofinansowań mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zakłada on podwyżki dotacji na panele fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Komu przysługuje oraz jakie stawki dofinansowań przewiduje?

Komu przysługuje program „Mój Prąd 4.0”?.

Program „Mój Prąd 4.0” skierowany jest do osób wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne, które rozliczają się w systemie net-billing. Beneficjenci, którzy otrzymali już wsparcie, również mogą liczyć na nową wysokość dotacji.

Na jakie dotacje można liczyć w programie „Mój Prąd 4.0”?

W związku z wysoką inflacją oraz zmianą sytuacji gospodarczej program „Mój Prąd 4.0” przewidział podwyższenie stawek dofinansowań. W nowej edycji programu można liczyć na dotacje w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie:

 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł,
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
  – do mikroinstalacji PV nie więcej niż 7 tys. zł,
  – do magazynu energii nie więcej niż 16 tys. zł,
  – do magazynów ciepła nie więcej niż 5 tys. zł,
  – do systemu EMS / HEMS nie więcej niż 3 tys. zł,

 

Na jakie dotacje mogą liczyć osoby, które złożyły wcześniej wnioski o dofinansowanie?

Dla wnioskodawców, którzy skorzystali już z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd w poprzednich naborach, program również przewidział dofinansowania w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem przejścia na system net-billing:

Dla mikroinstalacji PV, w której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element: nie więcej niż 3 tys. zł,
– do magazynu energii nie więcej niż 16 tys. zł,
– do magazynów ciepła nie więcej niż 5 tys. zł,
– do systemu EMS / HEMS nie więcej niż 3 tys. zł,

Beneficjenci, którzy już otrzymali wypłatę dotacji z Mój Prąd w 2022 roku, będą mogli otrzymać wyrównanie – wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.
Przeliczanie dotacji będzie przeprowadzał NFOŚiGW, a Wnioskodawcy kwalifikujący się do otrzymania zwiększonego dofinansowania zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo. W wiadomości zostanie podana kwota dopłaty oraz instrukcja wyrażenia zgody na wypłatę dodatku.

Program zakłada także możliwość złożenia wniosku uzupełniającego na nowe elementy, mające zwiększyć autokonsumpcje energii elektrycznej dla osób, które wcześniej ubiegały się o dofinansowanie tylko do mikroinstalacji PV. Co za tym idzie osoby, które złożyły wcześniej wnioski, nie będą musiały ich wycofywać.

Gdzie złożyć wniosek o dotację ?

Wnioski w “Mój Prąd” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.
Wnioski złożone w formie papierowej zostaną odrzucone. Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Do złożenia wniosku potrzebne będą również następujące dokumenty:

– Potwierdzenie zgłoszenia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji, wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing,
– dowód zapłaty faktury, lub oświadczenia o dokonaniu zapłaty w pełnej kwocie,
– zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej o dacie przyłączenia mikroinstalacji, razem z numerem Punktu Poboru Mocy,
– protokół odbioru prac,
– pełnomocnictwo, jeżeli wniosek ma być składany w imieniu wnioskodawcy,
– faktury lub paragony imienne za dostawę i montaż instalacji PV oraz dodatkowych elementów objętych dotacją,
– dokument potwierdzający zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej instalacji lub uruchomienia magazynu energii.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Nabór wniosków w ramach Programu ”Mój Prąd” trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku zgodnie z regulaminem wynosi ok. 90 dni.

Chciałbyś skorzystać z dofinansowania? Napisz do nas, wypełnimy i wyślemy wniosek w twoim imieniu.

Potrzebujesz instalacji?
Wypełnij formularz

Zapytaj eksperta i wypełnij formularz


  Zobacz inne wpisy

  Mój prąd 5.0! Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023r.

  Mój prąd 5.0! Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023r.

  Co to jest audyt energetyczny i po co go robić?

  Co to jest audyt energetyczny i po co go robić?

  Autokonsumpcja, a net-billing.

  Autokonsumpcja, a net-billing.

  Partnerzy Enerb